ท่านสามารถจองโต๊ะ K path Cafe ได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 10.00 น. – 19.00 น.
——————————
** กรุณามาก่อนเวลาจอง 15 นาที
ถ้าเกินเวลาจอง 30 นาที เราจะยกเลิกการจอง